تبلیغات
گدجت های جدید گدجت های جدید - تلویزیون دیجیتال
 

تلویزیون دیجیتال

نویسنده: مبین امن زاده

 

این روزها همه به دنبال دستگاه دیجیتال هستند و دستگاه هایی از قبیل dvbوسپ تاپ باکس جای خودرا در بین مردم یافته اند اما ...اما...وامااین دستگاه تمام کانال های مجاز دنیا وکانال هایی که ایران ساپورت میکند را در بر دارد البته ایران به این دستگاه مجوز داده است

    امکانات:

SD/SDHC Card slot, two USB ports, HDMI output and an ARM 9 A8 Full HD engine.
                  فرمت هایaudio:

 MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC,

فرمت های عکس:

MP-501 includes JPEG, GIF, TIF/TIFF, BMP and PNG.

فرمت های ویدییویی:

(Xvid, AVC, MPEG1/2/4), MPG/MPEG, VOB, MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, VC-1), TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1), MP4/MOV (MPEG4, h.264), M2TS, WMV9, Real Playlist - PLS, M3U, WPL.

را این دستگاه ساپورت میکند

 

() نظرات