تبلیغات
گدجت های جدید گدجت های جدید - e-bookریدر پاکت بوک
 

e-bookریدر پاکت بوک

نویسنده: مبین امن زاده

 اینe-bookریدر شرکت پاکت بوک در ابعاد مختلف به نمایش گذاشته نمیشه چون این شرکت فعلا این e-bookریدر رو برای متن ها دیگه ای از قبیل متن هایIFA 2010.است این دستگاه وایرلسداره وبا بلوتوس آشنایی داره یعنی این یک تبلت ویک e-bookریدر برتر از شرکت پاکت بوک استش.

 

 

 

 

 

 

نمونه ی مطلبی که این دستگاه وبا این ابعاد میتواند پردازش کند

 

() نظرات