تبلیغات
گدجت های جدید گدجت های جدید - میز بازی
 

میز بازی

نویسنده: مبین امن زاده

 

میز بازی جدید زد اب وضد ضربه بازی هایش هم به طور

سه بعدی استش وکارایی اش بسیار است که سایت خارجی به ان اشاره زیادی نکرده وابته ویندوز مورد استفاده اش ویندوز 7سون است .این ایده به در این میخوره که با یه دوستی فامیلی چیزی که چشم توهم چشمی داری بشینی بازی کنی که هم پز بدی وهم ببریش و ضایعش کنی ویا بهش ببازی وخودت ضایع شی

 

() نظرات